CV është një përmbledhje e të dhënave tuaja dhe është mënyra më e mirë e mundëshme për tu prezantuar ku dhe perdoret për shum aplikime 

CV (Curriculum Vitae) kurikulumi i juaj është mjeti nëpërmjet të cilit ju mund të bëni promivimin e vetes tuaj pa qen nevoja të jeni prezent,nëpërmjet formatit elektronik,E-mail,dorazi,ose me post i mbyllur në një zarf.Sot ndodh akoma që njerëzit ose punëkërkusit vashdojn të bëjn gabime në përmbledhjen e të dhënave në përshkrimin e CV,duke lën kështu element të rëndësishëm jasht gjë që ja lehtëson më shum punën punëdhënësi për të skualifukuar kandidatin/en e interesuar gjë që e cila ndërlikon dhe jetën tuaj sepse do jet e vêshtir për të gjetur një pun me një CV të till.Më posht po ju sygjeroj disa këshilla se çar duhet shkruar në një cv dhe çfar jo,të cilët mund tju vijn në ndihm për të fituar një intervistë.

Çfar nuk duhet të shkruani në CV:

Nëse keni shum eksperienca dhe nuk ju mjafton një faqe?mos u shqetësoni për këtë.

1.Mos shkruani një objektiv tuajin sepse do duket si një histori personale nga jeta juaj,vendosni ato karakteristika që punëdhënësi kërkon për atë pozicion pune që ju po aplikoni,dhe jo ato që ju doni të shkruani vet.

2.Nuk duhet të gënjeni në ato çfar keni shkruar në CV tuaj,sepse do skualifikoheni nga intervistuesi nëse ai ju kap me ndonjë mospërputhje me ato që është shkruar nga ju në CV,

3.Shkrimi duhet të jet i pastër,mos të përdoren fjal dialektore apo të vjetra.

4.Mos përfshini informacione shum personale si,martesa apo kujt force politike i përkisni,ose aderoni në të

5.Mos përfshini arsimin e mesëm nëse keni arsimin e lart dhe eksperienca pune.Vetëm nëse ju jeni në gjimnaz apo e keni mbaruar atë dhe pozicioni juaj i punës e kërkon atë,atëher sigurisht që duhet ta përfshini.

6.Mos ngatarroni periudhat e jetës suaj që nuk kan lidhje me eksperiencat e punës.

Çfar duhet të shkruani në CV:

1.Në fillim të CV-së shkruani kontaktet si:(emër ,mbiemër,nr cel,telefoni,E-mail,) në mënyr që të jen të dukshme.

2.Përmbledhje e shkurtër për kualifikiket dhe pikat e forta që keni.

3.Listoni sipas një rendi kronologjik eksperiencat e tuaja që keni.

4.Eksperiencat që do listoni duhet ti përfshini me data,nê të kundërt do jen info të pabesueshme.

5.Gabimet drejtëshkrimore duhet të shmangen,CV-Ja juaj duhet të jet sa më etike në paraqitje.

6.Cv-Ja juaj duhet të jet e përshtatur me pozicion in ku aplikoni ,sepse zakonisht mendohet që letra e motivimit duhet të jet e përshtatur me vendin e punës,dhe CV e përgjithshme për çdo pozicion,por kjo mund të rezultoj si Jo e mir sepse ndoshta askush nuk mund ta lexoj letrën e motivimit.CV -Ja është ajo që duhet përshtatur 

7.Mos harroni që gjat përshtatjes së CV-së të përdorni dhe fjalë kyçe qe janë edhe në përshkrimin e pozicionit të punës.

8.Kshillohet që gjat përshkrimin të CV-së të përdoret shkrim Arial,Time New Romans,apo Calibri.